logo
  • Произвеждаме всички видове бетон, изделия от бетон и циментови замазки
  • Конкурентна цена на бетон, циментови замазки и строителни материали
  • Бетона и циментовите замазки са с високо качество
  • Продукцията ни е сертифицирана
  • Работим без почивен ден

Бетон

Всички марки бетонови разтвори и изделия, които произвеждаме, са сертифицирани, съгласно Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Качеството на произвежданите бетонови разтвори се контролира от Независима акредитирана строителна лаборатория - ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ - гр. Стара Загора Разрешение № РОССП 12/27.12.2007.

Фирмата издава декларация за съответствие на бетоните на база протоколите от изпитванията.

По желание на клиента ние можем да осигурим вземане на проби на строителния обект от обслуващата ни лаборатория.

Kласификация на бетона

Доставката можем да осъществим със собствени автобетоновози.

 

ОФЕРТА В СИЛА ОТ 01.03.2023г      
Клас Бетон      
  Консистенция     Мярка Цена лв. Цена лв.
  S1 S2 S3   без ДДС с ДДС
БЕТОН клас В10 (С8/10) Х Х Х m3 120.00 144.00
БЕТОН клас В15 (С12/15) Х Х Х m3 129.00 154.80
БЕТОН клас В20 (С16/20) Х Х Х m3 134.00 160.80
БЕТОН клас В25 (С20/25) Х Х Х m3 139.00 166.80
БЕТОН клас В30(С25/30) Х Х Х m3 144.00 172.80
БЕТОН клас С30/37 Х Х Х m3 153.00 183.60
БЕТОН клас С35/45 Х Х Х m3 161.00 193.20
ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ      
  Консистенция     Мярка Цена лв. Цена лв.
  S1 S2 S3   без ДДС с ДДС
Циментова замазка М100-ЦПР 1:3 Х     m3 139.00 166.80
Циментова замазка М150-ЦПР 1:2 Х     m3 146.00 175.20
Циментова замазка М200-ЦПР 1:1 Х     m3 154.00 184.80
ТРАНСПОРТ С БЕТОНОВОЗ - 10m3      
        Мярка Цена лв. Цена лв.
Разстояние до строителния обект до 5 км.       курс 90.00 108.00
Разстояние до строителния обект над 5 км.       км 10.00 12.00
Престой за разтоварване над 30мин.       час 50.00 60.00
УСЛУГА МИКСЕР ПОМПА 28м И БЕТОНПОМПА 36м
        Мярка Цена лв. Цена лв.
Полагане на бетон до 30м3       лв 350.00 420.00
Полагане на бетон над 30м3            
Полагане бетон на плоча       м3 12.00 14.40
Полагане бетон на шайби и колони       м3 14.00 16.80
Престой за разтоварване над максималното време       час 80.00 96.00
За преместване в района на дадения обект       бр. 80.00 96.00
За разстояние от фирмения обект/Рогошко шосе 5/ до обекта       км. 6.50 7.80
УСЛУГА БЕТОНПОМПА 52м      
      Мярка Цена лв. Цена лв.
Полагане на бетон до 50м3       лв. 750.00 900.00
Полагане на бетон над 50м3            
Полагане бетон на плоча       м3 15.00 18.00
Престой за разтоваване над максималното време       час 80.00 96.00
За преместване в района на дадения обект       бр. 80.00 96.00
За разстояние от фирмения обект/Рогошко шосе 5/ до обекта       км 6.00 7.20
ВРЕМЕ ЗА ПОЛАГАНЕ      
От 1м3-9м3 - до 2 часа престой на обекта  От 10м3-30м3 - до 3 часа престой на обекта    
От 31м3-50м3 - до 4 часа престой на обекта  От 51м3-100м3 - до 6 часа престой на обекта    
За сложност на изпълнение цената се договаря допълнително      
"*Консистенциа S1-слягане от 10-40mm, S2-слягане от 50-90mm, S3-слягане от 100-150mm"      
"*Всички марки бетонови и циментови разтвори са сертифицирани съгласно БДС EN 206:2013+А1:2016, БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017"      
По желание на клиента Ти Еф Инвест ООД може да осигури вземане на проба на строителния обект от обслужващата ни лаборатория      
Качеството на произвежданите бетони се контролират от Независима актредитирана строителна лаборатория -      
"ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ, гр.Стара Загора, Разрешение № РОССП 12/27.12.2007г."      
Фирамата издава декларация за съответствие на бетоните на база протоколите от изпитване