logo
  • Произвеждаме всички видове бетон, изделия от бетон и циментови замазки
  • Конкурентна цена на бетон, циментови замазки и строителни материали
  • Бетона и циментовите замазки са с високо качество
  • Продукцията ни е сертифицирана
  • Работим без почивен ден

Циментови замазки

Циментовите замазки които произвеждаме са сертифицирани, съгласно Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Качеството на произвежданите циментови замазки се контролира от Независима акредитирана строителна лаборатория - ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ - гр. Стара Загора Разрешение № РОССП 12/27.12.2007
Фирмата издава декларация за съответствие на бетоните на база протоколите от изпитванията.

По желание на клиента ние можем да осигурим вземане на проби на строителния обект от обслуващата ни лаборатория.

Доставката можем да осъществим със собствени автобетоновози.

 

ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ КОНСИСТЕНЦИЯ МЯРКА ЦЕНА ЛВ. БЕЗ ДДС ЦЕНА ЛВ. с ДДС
S1 S2 S3 куб.метра
ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА М 100 X     куб.метра 86.50 103.80
ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА М 150 X     куб.метра 93.50 112.20
ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА М 200 X     куб.метра 99.50 119.40

 

* Консистенция S1-слягане от 10-40mm, S2-слягане от 50-90mm,S 3-слягане 100-150mm