logo
  • Произвеждаме всички видове бетон, изделия от бетон и циментови замазки
  • Конкурентна цена на бетон, циментови замазки и строителни материали
  • Бетона и циментовите замазки са с високо качество
  • Продукцията ни е сертифицирана
  • Работим без почивен ден

Оборудване

“ТИ. ЕФ. Инвест” ЕООД (Пловдив) разполага с бетоновъзел и модерна техническа база за производство на бетон и транспортиране на бетона и циментови замазки.
Бетоновъзел – ELBA Mixcenteг EMS 60, производство на “ELBA Werk Masсhinen”  GmbH – Германия.

Бетоновъзелът е с производителност 60m3/час и е с автоматично управление “Oмpoн”, отговарящо на изискванията за сертифициране на произведените строителни смеси.