logo
 • Произвеждаме всички видове бетон, изделия от бетон и циментови замазки
 • Конкурентна цена на бетон, циментови замазки и строителни материали
 • Бетона и циментовите замазки са с високо качество
 • Продукцията ни е сертифицирана
 • Работим без почивен ден

Предимства при работата с нас:

 • Работим без почивен ден  
 • Ниски цени
 • Оперативност
 • Собствен транспорт
 • Продукцията ни е сертифицирана
 • 1

tf investВече повече от 15 години, Ти Еф Инвест е символ за качество и отлични цени в производството на бетон, изделия от бетон и строителни материали за района на Пловдив. Работата с клиенти през това време ни доказа, че успешната фирма за бетонови изделия трябва да може да достави неограничени количества бетон до всяка една точка на Пловдив.

Днес знаем, че когато се каже бетон Пловдив, името на Ти Еф Инвест е символ за качество и професионализъм. Всички марки бетонови разтвори и строителн материали, произведени от нас, отговарят на критериите за качество, съгласно Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Днес знаем, че когато се каже бетон Пловдив, името на Ти Еф Инвест е символ за удобство. Това е така, тъй като предлагаме на нашите клиенти собствен транспорт, като нашите автобетоносмесители могат да доставят бетон, в която и да е част на Пловдив по всяко време. Ние знаем, че за нас няма почивен ден.

Днес знаем, че когато се каже бетон Пловдив, името на Ти Еф Инвест е символ за успех. За годините, в които сме на пазара за строителни материали и услуги в Пловдив научихме, че нашите постижения се определят единствено от броя на доволните от нашата работа клиенти. Ти Еф Инвест - качество на предлаганата продукция, любезно отношение и отлични цени.

 

 

EU inovacii i konkurentosposobnost

 


ТИ. ЕФ. ИНВЕСТ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1473-C01. Проектът „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 150 000.00 лева, като размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 127 500.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 22 500.00 лeвa.

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Начална дата: 20.01.2021 г.
Крайна дата: 20.04.2021 г.